Kenmerken HDC Toerrit

Introductie

De informatie op deze pagina is bedoeld om deelnemers aan een HDC toerrit inzicht te geven in de manier waarop wij de dingen georganiseerd hebben en hoe wij ons gedragen. Iedere club heeft namelijk zo zijn eigen regels en manieren van het rijden van ritten in groepen. Onderstaand kun je lezen welke regels de HDC hanteert bij het rijden van een toerrit.

Mocht je nog vragen hebben na het lezen van de informatie neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Algemeen

De lengte van de rit ligt meestal tussen de 120 en 140 km. We verzamelen vanaf 10:00 uur en starten om ca 11.00 uur. Veelal wordt voor 16.30 uur het eindpunt weer bereikt.
Er wordt altijd in een normaal tempo gereden. Zo is er voldoende gelegenheid om van de mooie omgeving te genieten waarbij de ter plaatse geldende maximum snelheid wordt gerespecteerd. Voor “circuittrainingen” zijn de toerritten van de HDC dus ongeschikt!

Het is voor de hand liggend dat de rijders die samen van start gaan, ook weer samen aan het eindpunt komen. Dat willen we bereiken door veilig te rijden en de groepen bij elkaar te houden. Je bent echter altijd individueel (verkeers)deelnemer en je hebt je eigen verantwoordlijkheid.

Tijdens een HDC toerrit wordt niet alleen een mooie route gereden maar is er ook alle tijd voor een hapje en een drankje en voldoende tijd om gezellig met elkaar te kletsen. Genieten staat dus voorop. Het meerijden tijdens een toerrit van de HDC is voor een ieders eigen rekening en verantwoording.

Navigatie

Deelnemers dienen te beschikken over een navigatieapparaat met daarin de route. Heb je dat niet dan is er geen man overboord. Zorg dan in ieder geval dat je de route op papier bij je hebt. Het wordt ook aanbevolen om de locatie van het begin- en eindpunt alsmede de lunchlocatie te noteren. Mocht je de groep kwijt raken dan kun je altijd op eigen gelegenheid naar het volgende stoppunt.

Groepen met voorrijders

Het totaal aantal deelnemende motoren aan een toerrit wordt, indien noodzakelijk, opgesplitst in kleinere groepen van maximaal 6 à 7 motoren.  Voorop rijdt altijd een ervaren motorrijder. Hij/zij geeft onderweg aan waar – buiten de lunchstop om – tijdens de rit nog even gestopt wordt om even uit het zadel te kunnen en de benen te strekken. Veelal wordt na ca. 3 kwartier een korte stop ingelast. 

De ervaring leert dat het prettig is om in kleinere groepen te rijden in plaatst van in één grote groep. Kleinere groepen zijn beter bij elkaar te houden en kunnen zich makkelijker door het verkeer bewegen. Bij grote groepen is dat veel moeilijker.
Bijkomend voordeel is dat het zogenaamde harmonica-effect waar grote groepen last van hebben, veel minder optreedt. De snelheden achterin de groep zullen niet veel hoger zijn dan voorin.

Als een toerrit gereden wordt met verschillende groepen ontmoeten de groepen elkaar weer tijdens de lunchstop, maar soms ook onderweg tijdens korte rustpauzes. Ondanks dat je met meerdere motorrijders dezelfde route rijdt, blijf je altijd individueel (verkeers)deelnemer met een eigen verantwoordelijkheid. Mocht je om wat voor een reden eerder de groep moeten verlaten, geef dat dan even aan de voorrijder door. Samen uit, samen thuis" is echter een spreuk die past bij de toerritten van de HDC.

Afstand bewaren versus compact rijden

Als je aan het verkeer deelneemt, is het goed om voldoende afstand te bewaren tot het verkeer dat voor je rijdt. Dat is tijdens het rijden van toerritten niet anders. Denk er dus aan om voldoende afstand te bewaren. Een ongeval zit nu eenmaal in een klein hoekje. Het is echter toch van belang om de onderlinge afstanden niet te groot te laten worden. De voorrijder houdt zo makkelijker overzicht over de groep.

Wanneer er bovendien voldoende compact gereden wordt, zullen andere verkeersdeelnemers de motoren ook eerder als groep herkennen en erkennen. Hierdoor hebben we minder last van verkeer dat zich er tussen wil voegen.

Je positie in de groep en op de weg

De veiligheid van iedere deelnemer is van groot belang. Wij geven het nadrukkelijke advies om je positie in de groep te handhaven en daarbij de motorrijder die voor je rijdt niet in te halen. Als je dat toch doet, dan ontstaat er een onrustig verkeersbeeld met het maken van fouten als mogelijk gevolg.

In principe rijdt je schuin achter je voorganger. Dit noemen we "baksteens-gewijs rijden" hetgeen alleen op relatief brede wegen wordt gedaan. Bij het rijden op die manier kun je je ook compact als groep over de weg bewegen. Op N-wegen rijdt de voorrijder aan de rechterzijde van de weg, links daarachter de tweede rijder, enz, enz. Op smalle wegen rijden wij achter elkaar waarbij we voldoende afstand houden. 

Spiegelen

Onder “spiegelen” wordt verstaan: Het regelmatig in de spiegels kijken om te zien of de deelnemer achter je nog wel volgt.
Houd constant je spiegels in de gaten. Let er voortdurend op dat diegene die achter je hoort te rijden daar ook nog rijdt. Is dat niet het geval, stop dan meteen op een veilige plek. Doe dat in ieder geval voor de eerstvolgende afslag in de route. Als iedereen zich hieraan houdt, wordt er niemand uit het oog verloren. De voorrijder krijgt op deze manier het signaal dat er achter hem wat aan de hand is. Hij/zij keert en rijdt terug om polshoogte te nemen.

Verkeersregels

Tijdens de toerritten van de HDC zijn de geldende verkeersregels van toepassing. Voorbeelden:

  • Als een verkeerslicht op oranje/rood springt, dan dien je gewoon te stoppen. De voorrijder zal snel genoeg merken dat hij volgers mist en zal op een veilige plaatst stoppen en wachten op de rest.
  • Verkeer van rechts heeft op een gelijkwaardige kruising voorrang. Houd hier rekening mee! 

Het rijden in een groep heeft nogal eens tot gevolg dat er voorrang genomen wordt terwijl men geen voorrang heeft. Deelnemers aan een toerrit van de HDC worden beschouwd als individuele verkeerdeelnemers met een eigen verantwoordelijkheid. Aan het rijden in een groep kunnen geen rechten ontleend worden. Dat is ook de reden dat je zelf over een navigatieapparaat moet beschikken of anders de routebeschrijving op papier bij je moet hebben. Daarmee wordt het op individuele basis meerijden onderstreept. 

Deelnemersverklaring

Als je deelneemt aan een HDC-toerrit verklaar je impliciet bekend te zijn met de regels van een HDC toerrit en hiermee akkoord te zijn.