Privacyverklaring

Inleiding

De Honda Deauville Club respecteert de privacy van iedereen die met ons in contact komt. De HDC zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe de HDC met persoonsgegevens omgaat.

Op de pagina Forum- en HDC-leden hebben we reeds aangegeven dat er een verschil is tussen de verschillende leden. Dit houdt ook in dat wij onderscheid maken in de beheer van de gegevens van die leden.

U bent alleen lid van het forum

Wellicht bent u alleen lid van het forum. Hiervoor heeft u zichzelf op het forum geregistreerd.
U heeft zelf een forumnaam gekozen en een password aangemaakt.
Onderdeel van de registratie is dat uw forumaccount is gekoppeld aan een werkend e-mailadres.

Uw gegevens zijn alleen geregistreerd binnen de software die gebruikt wordt om het forum beschikbaar te hebben en te houden. Zonder deze (basis)gegevens is het aanmaken van een account niet mogelijk. De volgende gegevens zijn vastgelegd:

 • Uw forumnaam
 • Uw wachtwoord
 • Uw IP-adres
 • Andere gegevens welke u zelf toegevoegd heeft aan uw persoonlijk profiel binnen uw account

Bijna alle gegevens kunt u zelf beheren in het gebruikerspaneel. Hieronder vallen o.a. uw e-mailadres en het wachtwoord.
Wilt u een andere forumnaam dan dient u hiervoor een verzoek in te dienen bij de beheerders van het forum.
Uw gegevens worden bewaard zolang uw forumaccount actief is.
Uw forumgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het in stand houden van het forumaccount. Uw forumgegevens worden niet gedeeld met derden.

U bent tevens lid van de Honda Deauville Club

Als lid van de Honda Deauville Club is het verplicht om een forumaccount te hebben.
Het forum wordt gebruikt om met de leden te communiceren. Alleen HDC leden hebben toegang tot het gehele forum.
Bent u tevens voorrijder, redacteur of routemaker, dan heeft u nog aanvullende forumrechten.

Uw persoonlijke gegevens hebben wij ontvangen op het moment dat u het inschrijfformulier heeft ingevuld en verzonden. Uw gegevens zijn opgeslagen in een database die gekoppeld is aan de software t.b.v. het maken en publiceren van de website.

Voor de ledenadministratie hebben wij de volgende persoonlijke gegevens genoteerd t.b.v. het lidmaatschap:

 1. Voorletters
 2. Tussenvoegsel (indien van toepassing)
 3. Achternaam
 4. Adres
 5. Postcode
 6. Plaats
 7. Land (indien opgegeven)
 8. Forumnaam
 9. E-mailadres

Uw gegevens worden gebuikt voor het aanmaken van een ledenpas en het versturen hiervan.
Ook in geval van calamiteiten tijdens een activiteit zouden we gebruik kunnen maken van de gegevens in de ledenlijst.
Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

Bewaartermijnen 

De HDC hanteert de volgende bewaartermijnen m.b.t. de volgende categorieën persoonsgegevens:

 1. Lidmaatschap >> Tot einde lidmaatschap + 12 maanden
  • De gegevens zoals zijn opgegeven bij inschrijving
 2. Financieel (betaling lidmaatschap) >> 7 jaar (van rechtswege)
  • Naam/Namen rekeninghouder(s)
  • Bankrekeningnummer
  • Betaaldata
  • Overige gegevens verstrekt bij overschrijving als opmerking (meestal alleen de forumnaam)
 3. Forumaccount >> Zolang het forumaccount actief is.
  • De gegevens die u zelf heeft opgegeven bij het aanmaken van een account en de info die u heeft vastgelegd in het persoonlijke profiel
 4. Goede Doelenrit >> Datum Goede Doelenrit + 3 maanden
  • De gegevens die u zelf heeft opgegeven bij inschrijving voor de Goede Doelenrit
  • Financiële gegevens gekoppeld aan de betaling van het inschrijfgeld (Zie hierboven onder: Financieel)
 5. Herfstrit >> Datum Herfstrit + 1 week
  • De gegevens die u zelf opgegeven heeft als contactpersonen en noodnummers van het thuisfront.

Verwijderen gegevens forumaccount

Wellicht heeft u destijds een forumaccount aangemaakt maar maakt u geen actief gebruik meer van het forum. Uw gegevens kunnen verwijderd worden als u hiertoe een verzoek indient. Zie hiervoor de knop onderaan deze pagina. Uw forumaccount wordt verwijderd en u kunt niet meer inloggen. De berichten die u heeft geplaatst zullen NIET verwijderd worden. Dit doen wij niet omdat anders de logica van bepaalde onderwerpen volledig weg is.

Wilt u toch dat uw berichten verwijderd worden, dan zult u dit zelf moeten doen voordat u uw forumaccount laat verwijderen.

Ter info: Na het verwijderen van uw forumaccount is alleen uw zelfgekozen forumnaam nog zichtbaar bij de berichten.
Meestal zijn deze niet te herleiden tot individuele personen.

Zonder forumaccount kunt u geen lid zijn/blijven van de HDC. Een verzoek tot verwijderen van het forumaccount betekent tevens dat wij u verwijderen uit ons ledenbestand. U kunt dan ook niet meer deelnemen aan onze activiteiten.

Verwijderen gegevens elektronische formulieren

Op de website staan verschillende elektronische formulieren zoals het inschrijf- en contactformulier. Het versturen van een formulier heeft als gevolg dat uw gegevens opgeslagen worden in de database van de website en als e-mail worden verzonden aan de beheerder van het betreffende formulier. De beheerder zal e.e.a. zo spoedig mogelijk verwerken. Na verwerking worden de gegevens nog maximaal 3 maanden bewaard zodat enige vorm van controle achteraf nog mogelijk is.

Gegevens inzien of aanpassen m.b.t. de ledenadministratie

De functionaris gegevensbescherming van Honda Deauville Club, is de secretaris. Hij/zij is te bereiken via het contactformulier. U heeft te allen tijde recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Indien u meer informatie wilt over de Honda Deauville Club, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact met ons op. Wij zullen zo snel mogelijk - binnen vier weken - op uw verzoek reageren. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.

Verwijderen persoonsgegevens

Voor het verwijderen van uw gegevens hebben wij een eenvoudig formulier gemaakt welke beschikbaar is via onderstaande knop. Vul de gevraagde gegevens in en selecteer de juiste optie m.b.t. de te verwijderen gegevens. Als u uw lidmaatschap opzegt dan verwijderen wij uw gegevens aan het einde van het huidige kalender jaar.

Formulier verwijderen persoonsgegevens

Uit ons foto-album

Foto550-478FHJF6.jpg