Het bestuur

Het bestuur van de club

Op 29 maart 2013 is de Stichting De Deauco's opgericht. Deze stichting heeft als doel het beheren en in stand houden van de Honda Deauville Club. 

De Stichting beoogt haar doel onder andere te bereiken door:

 • Voor de HDC op te treden als bestuur.
 • Namens de HDC op te treden als rechtspersoon.
 • Het onderhouden en beheren van de in gebruik zijnde media van de HDC.
 • Het organiseren van evenementen en toerritten voor de HDC.
 • Het opzetten en aansturen van werkcommissies t.b.v.de HDC (indien nodig).

Hiermee zijn de bestuurs- en beheerstaken van de HDC in handen gelegd van de Stichting De Deauco's. Aan het einde van het toerseizoen wordt het Deauco-overleg gehouden, hetgeen de jaarvergadering van het bestuur en de stichting is.

Dit zijn De Deauco's

Van links naar rechts:

 • Marcel (Voorzitter)
 • Ruud (Secretaris)
 • Brenda (Penningmeester en Ledenadministratie)
 • Jeroen (Forumbeheer en Routemaker)
 • Sonja (Algemeen bestuurslid)
 • Jaap-Hein (Technish beheer)

Communicatie

Heb je iets te melden of een vraag? Dan kun je dit het beste doen via het Contactformulier.