Hoe lang is het lidmaatschap geldig?

Het tijdstip waarop je lid wordt, is bepalend voor de geldigheid en duur van het lidmaatschap.

Word je vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar lid, dan ben je lid t/m het einde van dat kalenderjaar.
Word je ná 1 oktober van het lopende kalenderjaar lid, dan ben je lid t/m het einde van het volgende kalenderjaar.
Je lidmaatschap gaat wel direct in en je krijgt toegang tot het forum.

Op het forum vervallen na 1 januari de rechten van de groep HDC-leden van het afgelopen jaar.
Na opnieuw betalen van het lidmaatschap wordt je toegevoegd aan de groep HDC-leden voor het nieuwe jaar.
Opnieuw het inschrijfformulier invullen is niet nodig.

Uit ons foto-album

Pauze201a.jpg